Skip to content

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza

Nagradni kviz #AvanturomDoAvanture raspisuje MOMA CONSULTING d.o.o, Kardinala A.Stepinca 4, Vrgorac, Hrvatska OIB: 24423511117 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.: Trajanje i svrha nagradnoga kviza

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora od 21.06.2022. u 13:00 do 24.06.2022. u 13:00 na službenoj Facebook i Instagram stranici Zagora adventure

Članak 3.: Fond nagrada koji utvrđuje organizator

Organizator dodjeljuje 2 (dva) vouchera u iznosu od 50€ (protuvrijednost u kunama) koji se može iskoristiti za bilo koju vožnju koju Organizator ima u ponudi. Organizator će nagraditi dva sudionika.

Članak 4.: Način sudjelovanja i proglašenje pobjednika

U nagradnom kvizu mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje prihvaćaju pravila nagradnog kviza te uvjete sudjelovanja.

Sudionici sudjeluju komentiranjem ukupno od dana 21.06.2022. u 13:00 do 24.06.2022. u 13:00 na Facebook i Instagram stranici Zagora adventure, a broj komentara po sudioniku nije ograničen. Organizator će jednog pobjednika izabrati slučajnim odabirom, a drugoga koji ima komentar s najvećim brojem oznaka “Sviđa mi se”, a pobjednici će biti objavljeni na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora neposredno nakon odabira, najkasnije do 24.06.2022. u 14:00 sati. Organizator zadržava pravo proglašenja pobjednika u bilo koje vrijeme, ali ne kasnije od 24.06.2022. u 17:00 sati.

Sudionici ovoga nagradnog kviza ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene ovim pravilima od strane Organizatora niti se nagrada može zamijeniti za novac. Prijavom na nagradni kviz sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5.: Preuzimanje nagrade

Dobitnici nagradnoga kviza svoju nagradu mogu preuzeti na adresi Rade Miletića 2, Vrgorac ili u dogovoru s Organizatorom. O načinu preuzimanja nagrada dobitnici će biti obaviješteni od strane Organizatora nakon javljanja u inbox Facebook ili Instagram stranice Organizatora.

Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu.

Voucher vrijedi godinu dana od dana završetka nagradne igre.

Članak 6.: Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem prihvaćaju pravila nagradnog natječaja i daju dozvolu Organizatoru za obradu podataka (ime i prezime) koja će omogućiti transparentno proglašenje pobjednika.  Organizator će obrađivati podatke do okončanja nagradnog kviza i marketinških aktivnosti vezanih uz provođenje samoga nagradnog kviza.

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podatci sudionika u nagradnom kvizu obrade i koriste na siguran način u skladu s GDPR uredbom.

Članak 7.: Ova objava nije sponzorirana od strane Facebooka i Instagrama

Ovaj nagradni kviz ni na koji način nije povezan s Facebookom i Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Svoje podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog kviza dajete Organizatoru, a ne Facebooku i Instagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije ili videosadržaj) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici nagradnog kviza objave kakav sadržaj/fotografije na našoj web, Facebook i Instagram stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj web i Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, videosadržaj, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici nagradnog kviza daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 8.: Dostupnost pravila nagradnog kviza

Pravila su objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora (Zagora adventure) te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog kviza.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog kviza #AvanturomDoAvanture koje nije moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Dubrovniku.

Pravila nagradnog kviza vrijede od 21.06.2022. u 13:00 do 24.06.2022. u 13:00

Organizator natječaja: Moma consulting d.o.o

× Hello! Let's talk!